Hem
Lokaler
Mark
Kontakt
Om..

Mark & grönområden

Stjärnfastigheter besitter och söker även mark för uthyrning.

Just nu söker vi industrimark runt Linköping, max en mil från tätorten.
Vi ser gärna grusad eller asfalterad mark, och evt. byggnader är inget hinder.
Hör av dig vid intresse!
Copyright © Stjärnfastigheter AB | Webmaster | Emil Björklund, 2006